Có bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ?

by Administrator

Theo ước tính của các nhà thiên văn học dựa trên giả định mỗi ngôi sao có một hành tinh xoay quanh thì vũ trụ có khoảng 100.000 tỷ tỷ hành tinh.

Có bao nhiêu hành tinh trong vũ trụ?

Chỉ tính riêng dải Ngân Hà, đã có khoảng 100 tỷ ngôi sao và theo ước lượng số hành tinh cũng khoảng chừng đó. Cho tới nay, các nhà thiên văn học phát hiện trong dải Ngân Hà có 5.5010 hành tinh (tính cả 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời) quay quanh những ngôi sao khác (gọi là ngoại hành tinh).

Việc đếm số lượng hành tinh là một nhiệm vụ khó khăn. Mark Popinchalk, nhà thiên văn học ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ tại New York ví việc xác định tổng số ngoại hành tinh cũng giống như đoán có bao nhiêu người sống trong thành phố thủ công bằng cách tìm cách gặp từng người và đếm lần lượt. Và điều đó là bất khả thi nên nếu bạn đưa ra ước tính dựa trên số người sống trong một hộ gia đình và số gia đình trong thành phố thì sẽ dễ dàng hơn.

Cho đến nay, tất cả hành tinh từng được phát hiện đều nằm trong dải Ngân Hà. Không ai biết chắc ngoài thiên hà có hành tinh nào hay không bởi chúng ở quá xa và khó quan sát.

Popinchalk nói rằng, nếu dải Ngân Hà có khoảng 100 tỷ hành tinh, và trong vũ trụ có một nghìn tỷ thiên hà khác mà mỗi thiên hà đều có nhiều hành tinh như vậy. Sau khi nhân lên, sẽ ra con số khoảng 10.000 tỷ tỷ hành tinh trong vũ trụ. Nhiều người cho rằng, trong số đó có ít nhất 1 hành tinh trong vũ trụ tồn tại sự sống. Và chúng ta sẽ còn phải chờ đợi rất nhiều năm nữa mới có câu trả lời.

 

Related Posts

Leave a Comment